Maria Karlsson beviljas medel till konstnärligt forskningsprojekt

2022-10-25

Maria Karlsson har tillsammans med konstnären Måns Wrange fått 4,44 miljoner från Vetenskapsrådet för projektet ”Skandalsyndromet – konstskandalens estetik och politik”. Projektet pågår mellan åren 2023 och 2025.  Läs en sammanfattning av projektet här.

Stort grattis Maria!

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01