Festskrift till professor Mats Rosengren

2022-11-07

Som en hyllning till professor Mats Rosengren med anledning av hans 60-årsdag, har hans nuvarande och före detta doktorander satt samman en festskrift under titeln Shadows in the Cave. Revisiting Rosengren's Doxology. Antologin innehåller såväl översättningar som essäer och vetenskapliga artiklar, vilka tillsammans reflekterar Rosengrens mångsidiga forskargärning.

Boken finns både i tryckt och elektronisk format. Bokens andra del, som innehåller referentgranskade forskningsartiklar, kommer inom en snar framtid att kunna laddas ned gratis från Retorikförlagets hemsida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01