Avdelningen för litteratursociologi arrangerar symposium om nordisk litteratursociologi

2022-12-02

Den 13–15 juni 2023 arrangerar Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen symposiet “Litteratursociologi i nytt ljus. Nordisk litteratursociologi (NOLS 2023)”. För vidare information om symposiet, se call for papers NOLS 2023.

Deadline för att skicka in abstract är den 15 januari 2023.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01