Frida Buhre mfl får anslag från British Academy

2023-02-02

Frida Buhre är medverkande forskare i ett större forskningsprogram som har beviljats medel av British Academy. Programmet heter "The Times of a Just Transition" och leds av Keri Facer, University of Bristol, och Nomi Lazar, University of Ottawa. Programmet kommer att undersöka vilka temporala ramar som kan möjliggöra att klimatomställningen upplevs som rättvis, t.ex. hur olika grupper i samhället möter långsamma eller snabba omställningar, hur de ser på radikala förändringar, vilka tidslinjer som upplevs som relevanta och hur vi kan synka mänskliga tidsperspektiv med klimatet och miljön. Buhre kommer att fokusera på hur samiska perspektiv på förlust, minne och förväntningar kan bidra med fördjupad förståelse för hur tidsliga ramar styr vår inställning till en rättvis omställning.

Mer information om projektet och anslaget finns på British Academys hemsida.

Frida Buhre. Foto: Helena Lehmus.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01