Ann Steiner befordrad till professor

2023-08-23

Rektor har beslutat att befordra Ann Steiner till professor i Litteraturvetenskap med inriktning mot litteratursociologi. Beslutet trädde i kraft den 1 juni.

Steiner disputerade 2006 med avhandling I litteraturens mittfåra. Månadens bok och svensk bokmarknad under 1970-talet. Hon har därefter bedrivit litteratursociologiskt präglad forskning inom en rad områden såsom förlag, bokmarknad, läsare och populärlitteratur. Hennes bok Litteraturen i mediesamhället (2009) har trycks om i fyra upplagor, senast 2019. Under de senaste åren har hon främst arbetat med forskning om bokströmning och den pågående ljudboksvågen, med särskilt fokus på läsandets villkor och barn- och ungdomslitteratur.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01