Jana Rüegg har disputerat

2023-12-11

Den 1 december disputerade Jana Rüegg med avhandlingen Publishing Translations. Flows, Patterns, and Power-Dynamics in the Swedish Book Market after 1970. I avhandlingen ingår delstudierna Nobelbanor. Svenska förlags utgivning av översatta Nobelpristagare i litteratur sedan 1970 (2021) och Förmedla och förlägga. Utgivningen av översättningar från franska, tyska och spanska på svenska förlag 1970–2016 (2023). Opponent var professor Stefan Helgesson, Stockholms universitet.

Foto: Uppsala universitet

Foto: Uppsala universitet

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01