Januari 2016 - Två nya supradiciplinära forskningsnoder startar

2016-04-06

Januari 2016 - Två nya supradiciplinära forskningsnoder startar: "Mediehistoria 1750-1850" och "Vetenskap, validering, partiella perspektiv. Kunskapsproduktion bortom normerna." Läs mer här och i kalendariet.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01