Årskriften 1700-tal utlyser ett Call for Papers. Senaste inlämningsdag för artikelförslag är 15 juni 2016.

2016-04-28

Årskriften 1700-tal utlyser ett Call for Papers på temat "Handskriftskulturer och skrivpraktiker under det långa 1700-talet". Senaste inlämningsdag för artikelförslag är 15 juni 2016. Projektet "Knowledge, Power and Materiality Archives in Sweden 1727-1811" är gästredaktörer för numret.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01