Festskrift till Johan Svedjedal utgiven i samband med hans 60-årsdag

2016-09-09

En festskrift till Johan Svedjedal har utgivits i samband med hans 60-årsdag: Spänning och nyfikenhet: Festskrift till Johan Svedjedal. Redaktörer är Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund och Åsa Warnqvist.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01