Forskningsbidrag riktade till master- och magisterstudenter 2017 tillgängliga

2017-02-02

Fakulteten har tilldelat institutionen medel direkt riktade till master- och magisterstudenter. Pengarna ”är avsedda för studenter på avancerad nivå för kostnader i samband med mindre forskningsresor och konferensdeltagande”. Läs mer på studentsidan Masterprogram.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01