Mats Rosengren gästföreläser på Collège de France

2017-02-15

Mats Rosengren gästföreläser i april på Collège de France: "Doxologie – une esquisse d'une théorie rhétorique de la connaissance" och "Doxologie comme théorie de la science – l'exemple de l'art pariétal"

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01