Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte 23 mars 2017. Anmälan till middag senast 16 mars.

2017-03-03

Svenska Litteratursällskapet håller årsmöte den 23 mars 2017. Efter de stadgeenliga årsmötesförhandlingarna följer ett föredrag av Elisabeth Oxfeldt, professor i nordisk litteratur vid Institutt for lingvistiske og nordiske studier vid Universitetet i Oslo. Föredraget bär rubriken "Flygtningen som skyldfigur i skandinavisk samtidslitteratur".

Efter föreläsningen följer middag på restaurang Basilico, Svartbäcksgatan 24. Anmälan till middagen görs senast den 16 mars.

Läs mer om mötet, middagen och anmälan i på mötets evenemangssida.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01