Medel till samarbetsprojekt om datorstödd litteraturforskning

2017-09-13

Johan Svedjedal och Karl Berglund har tillsammans med forskare i datorlingvistik och nordiska språk tilldelats medel av Uppsala universitet för samarbetsprojektet "Från närläsning till fjärrläsning". Projektet syftar till att utveckla nya datorstödda metoder för litteraturforskning på svenskspråkiga material och pågår i två år med start hösten 2017.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01