Mats Rosengren och Erik Bengtson medverkar i workshopen "Doxa og episteme"

2018-05-03

Mats Rosengren är key-note speaker och Erik Bengtson presenterar sin forskning vid "Doxa og episteme – Workshop og oppstartsmøte i Nordisk nettverk for filosofi og retorikk", 22-23 maj 2018, Universitetet i Bergen

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01