Johan Svedjedal förlänas H.M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band

2018-06-07

(Foto: Dan Hansson)

Professor Johan Svedjedal har förlänats H.M. Konungens medalj 8:e storleken i Serafimerordens band för framstående insatser inom svensk litteraturvetenskap

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01