Karl Berglund tilldelas en av Kungl. Vetenskaps-Societetens Benzeliusbelöningar

2018-09-07

Karl Berglund har tilldelats Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsalas Benzeliusbelöning i den historisk-filosofiska klassen för doktorsavhandlingen "Mordens marknad. Litteratursociologiska studier i det tidiga 2000-talets svenska kriminallitteratur”

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01