Torsten Pettersson anlitad för högskoleutvärdering i Finland

2019-02-13

Torsten Pettersson har av Nationella centret för utbildningsvärdering i Helsingfors valts till medlem i en kommitté som utvärderar humanistiska vetenskaper vid finländska universitet och yrkeshögskolor. Arbetet ska utmynna i en publicerad rapport och en offentlig hearing i december 2019.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01