Torsten Pettersson sakkunnig för professur vid Åbo universitet

2019-04-25

Torsten Pettersson har av Humanistiska fakulteten vid Åbo universitet (Turun Yliopisto) anlitats för sakkunnigbedömning av de forskare som sökt en professur i allmän litteraturvetenskap

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01