Ny antologi utifrån institutionens seminarieserie Tema våld utgiven. Torsten Pettersson redaktör.

2019-06-10

Jag gör med dig vad jag vill. Perspektiv på våld
och våldsskildringar
, red. Torsten Pettersson.
Göteborg: Makadam 2019. 245 s.
 

Under redaktion av Torsten Pettersson ger Makadam förlag i juni 2019 ut forskningsantologin Jag gör med dig vad jag vill. Perspektiv på våld och våldsskildringar. Boken bygger på institutionens seminarieserie TEMA VÅLD och de flesta artikelförfattarna kommer från institutionen.

Presentation
Våldet är en del av vår vardag. För somliga dessvärre i verkligheten, för samtliga i nyhetsflödet och fiktionsupplevelserna. Men i det offentliga samtalet kommer diskussionen sällan längre än till enkla föreställningar som att alla folk borde leva i fred och ungdomar borde sluta spela våldsamma datorspel. I denna bok bidrar ett tiotal forskare till en mer reflekterande hållning, genom fallstudier från aktuella områden som nyhetsmedier, populärlitteratur, film, tv-serier och ungdomars läsning i skolan och på fritiden. Särskild uppmärksamhet ägnas sexualiserat våld mot kvinnor.

Bokens författare vill stimulera den offentliga debatten men också främja självkännedom. I och med att våldskonsumtionen ingår i vårt dagliga liv blir den oundvikligen en del av vår identitet. Vi är människor som gärna tar del av våldsskildringar – vad säger det om oss? Vad har det för konsekvenser för vårt beteende? Är det ett sjukdomstecken i vårt samhälle?

Boken bygger på seminarieserien TEMA VÅLD som genomfördes vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet läsåret 2016–17. De flesta av artikelförfattarna är knutna till denna institution.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01