Mats Rosengren översatt till franska

2019-09-05

Mats Rosengrens bok Cave Art, Perception and Knowledge från 2012 har översatts till franska: L'art des cavernes, perception et connaissance

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01