Ett flertal medarbetare bidrar till nya antologin Märkvärdiga svenska kvinnor

2019-10-02

Carina Burman, Gunnel Furuland, Anna Williams och Ann Öhrberg bidrar till den nyutgivna antologin Märkvärdiga svenska kvinnor. Boken är baserad på delar av de biografiska artiklar som ligger på den digitalt publicerade Svenskt kvinnobiografiskt lexikon (SKBL).

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01