Ny rapport publicerad. Anna Nordlund och Johan Svedjedal författare.

2020-09-15

Svenska Förläggareföreningen publicerar rapporten Läsandets årsringar, Rapport och reflektioner om läsningens aktuella tillstånd i Sverige. Författare är Anna Nordlund och Johan Svedjedal. Läs mer om och ladda ned rapporten.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01