Erik Bengtson och Oskar Mossberg beviljas projektbidrag från Energimyndigheten

2021-05-18

Projektet "Miljöutfästelser inom energisystemet – kritiska rättsliga och retoriska perspektiv” har beviljats medel genom Energimyndighetens MESAM-utlysning. Det tvärvetenskapliga projektet genomförs under fyra år av fil dr i retorik Erik Bengtson (Littvet, UU) och jur dr i civilrätt Oskar Mossberg (JurFak, UU). De  undersöker det allt mer utbredda samhällsfenomenet miljöutfästelser – ett slags ”gröna” löften som är en del av företags och organisationers strategiska kommunikation. 

Miljöutfästelser kan göras av många olika skäl, men deras funktioner är ofta oklara och deras konkreta effekter svårbedömda. Bengtson och Mossberg utvecklar därför ett teoretiskt ramverk ägnat att förklara miljöutfästelsernas roll i dagens energisystem. Därtill undersöker de om, och i så fall hur, en justerad reglering kan ta tillvara på miljöutfästelsernas konstruktiva potential, för att bidra till hållbarhet och rättssäkerhet.

Larry D. Moore, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01