Bok av professor emerita Marie-Christine Skuncke i digital utgåva från Musikaliska Akademien

2021-11-06

Kungl. Musikaliska Akademien fyller 250 år i år. I samband med jubileet har Akademien digitaliserat boken Svenska operans födelse. Studier i gustaviansk musikdramatik (Stockholm, Atlantis, 1998), av litteraturvetaren Marie-Christine Skuncke och musikvetaren Anna Ivarsdotter. Boken kan laddas ner gratis: https://www.musikaliskaakademien.se/verksamhet/publikationer/publikationer/musikhistoria/musikhistori/svenskaoperansfodelse.3355.html

Bokomslag Svenska operans födelse

Nyheter

Senast uppdaterad: 2024-02-01