Om oss

Litteraturvetenskapliga institutionen

Om oss

Litteraturvetenskapliga institutionen har idag ett femtiotal anställda och till det kommer ett antal forskare som knyter sig till institutionen. Många av lärarna och forskarna är vid sidan av sin universitetstjänst verksamma som författare, kritiker och debattörer. Institutionens lokaler ligger i gamla Fysikum i Engelska parken och i denna anrika byggnad forskas och undervisas nu i litteraturvetenskap och retorik.

Institutionen leds av en prefekt och en institutionsstyrelse som består av valda representanter för anställda och studenter. Vid institutionen finns en Lika villkors- och arbetsmiljökommitté (LVAK) med särskilt ansvar för att följa och lika villkorsarbetet inom institutionen. Läs också mer om institutionens internationella samarbeten.

Vad vi gör

Institutionen är en framgångsrik grundutbildningsmiljö med bland annat ett kandidatprogram för retorisk och litterär kommunikation, möjlighet att inom masterprogrammet i humaniora läsa en studiegång med inriktning mot förlagskunskap och ett internationellt program i skandinavistik.

Institutionen är mycket forskningsstark och har för närvarande nio professorer. Forskningen inom litteraturvetenskap är bred och vidden gäller tid och rum men också teoretiska hållningar och metodiska tillvägagångssätt. En särskild avdelning för litteratursociologi har funnits sedan 1965. Vid institutionen gjordes de pionjärinsatser som medförde att ämnet retorik väcktes till liv i början av 1980-talet. Forskning och undervisning i retorik är organiserad inom Avdelningen för retorik. Numera är forskningen i ämnet omfattande, och berör en rad ämnen från retorikhistoria till modern retorikteori.

Forskarna vid institutionen formerar sig också i vissa profilområden vilka är formaliserade och kännetecknas av viss infrastruktur. Förutom under Forskning förtecknas pågående forskning på de personliga hemsidorna.

Om illustrationerna

Läs mer om illustrationerna på den här webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2023-01-25