Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

sammansättning

Prefekt

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representanter för TA-personal

Doktorandrepresentanter

Studeranderepresentanter (ordinarie)

Studeranderepresentanter (suppleanter)

  • (vakant)
  • (vakant)
  • (vakant)

Styrelseprotokoll

Senast uppdaterad: 2022-11-29