Institutionsstyrelse

Institutionen leds av en styrelse med valda företrädare för anställda och studenter. Prefekten är styrelsens ordförande.

Styrelsens sammansättning

Prefekt (ordförande)

Lärarrepresentanter (ordinarie)

Representant för TA-personal (ordinarie)

Doktorandrepresentant (ordinarie)

  • Vakant

Studeranderepresentanter (ordinarie)

  • Amanda Stenvall
  • Ebba Planerot

Lärarrepresentanter (suppleanter)

Representant för TA-personal (suppleant)

Doktorandrepresentant (suppleant)

  • Vakant

Studeranderepresentanter (suppleanter)

  • Julia Gerdner
  • Paulina Storbacka

Styrelseprotokoll

Senast uppdaterad: 2023-11-22