Current Research

Below you will find all current research at the department. You can also view current research divided into Literature and Rhetoric on the subpages Current Research in Literature and Current Research in Rhetoric.


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z


A

 • Antinazistisk agitation och propaganda 1930–1933 (Otto Fischer, artiklar)
 • Arendt and Time: The Temporality of Politics in Hannah Arendt (Frida Buhre, book proposal)

B

 • Barn skriver till Selma Lagerlöf (Maria Ulfgard, monografi)
 • Bending Time: Rhetoric, Temporality, Power (Frida Buhre and Collin Bjork, Massey University, special issue proposal)
 • Better in English? Tracking the trans-editing process of Stieg Larsson with textual alignment (Karl Berglund, article)

C

 • Con-Science and the Whole: Sara Lidman’s Literary Philosophy / Sam-vettet och Det Hela: Sara Lidmans litterära filosofi (Ingeborg Löfgren, artiklar/bok, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2018–2020)
 • Crime Fiction and the International Publishing Industry (Karl Berglund, book chapter)

D

 • Dagmar Lange. En biografi (Margaretha Fahlgren, bok)
 • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (Ann Öhrberg, bok)
 • Den svenska känslans historia (Otto Fischer, monografi)
 • Dichtung und Wahrheit als ”Andenken verlorner und verschollener Wagnisse”: Ein Blick auf Goethes Werk aus ursprünglicher Perspektive (Staffan Bengtsson, bok)
 • Digitala metoder och retorik (Jon Viklund; artikel tillsammans med Louise Schou Therkildsen; infrastrukturprojekt i samarbete med andra nordiska retoriker)
 • Doxa – the creation of social meaning / Doxa – skapandet av social mening (Mats Rosengren, böcker, artiklar, föredrag)

E

 • Emil Sjögrens romanser (Ola Nordenfors, bokkapitel)
 • En didaktisk och ekokritisk undersökning av barnlitteratur med naturtema (Malin Drugge, doktorsavhandling)
 • “Even that burden, you leave to us children”: Fridays for Future and Antagonistic Rhetoric (Frida Buhre, grant application)

F

 • Film, Theater, Rhetoric / Film, drama och retorik (Patrik Mehrens, artiklar)
 • From Periphery to Center: Swedish Literature on the French Book Market (Andreas Hedberg, delprojekt inom forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2017–2021, projektledare Stefan Helgesson (SU))  

G

 • Geografi och poesi (om Anna Rydstedt, Göran Sonnevi och Lennart Sjögren) (Paula Henrikson, bok)
 • Gunnar Ekelöfs brev till Gunnel Bergström 1930–1934 (Johan Svedjedal, utgåva)
 • Gustaf III:s medaljhistoria: minne och materialitet (Marie-Christine Skuncke, artiklar)

H

 • Harry Martinson. En biografi (Johan Svedjedal, bok)
 • Härskarhyllning som påverkan. Panegyriken kring tronskiftet 1697 (Birgitta Ekblom, doktorsavhandling)

J

 • Jernbanans mödrar. Kropp, modrande och skapande i Sara Lidmans Jernbaneepos (Lisa Grahn, doktorsavhandling)

K

 • Klassicism och filhellenism i svensk romantik / Classicism and Philhellenism in Swedish Romanticism (Paula Henrikson, monografi)
 • Konstskandalens estetik och politik (Maria Karlsson i samarbete med Måns Wrange (konstnär), artiklar och dokumentärfilm)
 • Kön, nation och konstnärskap i Amalia von Helvigs verk och verkan / Geschlecht, Nation und Künstlerschaft in Werk und Wirken Amalie von Helvigs, geb. von Imhoff (Jules Kielmann, PhD dissertation)

L

 • Language and Violence – Experience. Literature. Concepts / Språk och våld: Erfarenhet. Litteratur. Begrepp (Mirey Gorgis, doktorsavhandling)
 • Language, Political Rhetoric, Rhetorization / Språk, politisk retorik och begreppet retorisering (Jon Viklund, artiklar)
 • Literary genres in contemporary publishing (Karl Berglund, article)
 • Lotten von Kræmer. En biografi (Anna Williams, bok)
 • Läsarnas Lagerlöf (Maria Karlsson i samarbete med Jenny Bergenmar (GU), bok)

M

P

R

 • Reversals of Democracy: Why Traditional Ways of Analyzing and Understanding Political Reason do not Suffice (Erik Bengtson och Mats Rosengren)
 • Rhetorical formations of European identity: Close readings of constitutive rhetoric within the EU 1973–2014 (Louise Schou Therkildsen, doktorsavhandling)
 • Richardson’s German Republic of Letters: Reading, Writing and Emotions in Hamburg around 1750 (Otto Fischer, articles)

S

T

 • The Archive and the Order: Masonic Archival Culture in 18th century Europe (Tim Berndtsson, doktorsavhandling)
 • The Notion of Motive in Contemporary Rhetoric / Motivbegreppet i samtida retorisk teori (Patrik Mehrens, artikel)
 • The Potential of Fiction: Literature in the Education of One Thousand Readers Aged 10 to 19 (Torsten Pettersson och Olle Nordberg, artiklar)
 • The Princesses’ Library: A Transdisciplinary Research Project (Otto Fischer, Ann Öhrberg, Tim Berndtsson)
 • The Want of a Sovereign: on Truth-Telling, Doubt, and the Metapolitics of the New Right (Karl Ekeman, doktorsavhandling)
 • Thomas Thorild, Maximum seu Archimetria (Peter Sjökvist och Staffan Bengtsson, bok)
 • Tiggarbrev till en författare. Böner om ekonomisk hjälp från Selma Lagerlöf (Maria Karlsson, bokkapitel/artiklar)
 • Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011–2016 (Tuva Haglund, doktorsavhandling)
 • Till Strindbergsreceptionen 1907–1909. Inventering av tidningsartiklar/notiser för att belysa Strindberg i offentligheten (Björn Sundberg)
 • Topics, Emotions and the Art of Argumentation in Ancient Rhetoric / Topiker, känslor och argumentationskonst i antik retorikteori (Janne Lindqvist, artiklar/bok)
 • True crime i etern. Representationen av brott lagen och rättssystemet i P3 Dokumentär 2005–2020 (Maria Karlsson i samarbete med medievetaren Mats Hyvönen (UU), artiklar)

V

 • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie (Johan Svedjedal, bokkapitel inom projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia, projektledare Ylva Hasselberg (UU))
 • Vetenskapsretorikens retorik? (Janne Lindqvist, artikel/bok)

Y

Last modified: 2023-02-06