Current Research


A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö


A

B

 • Barn skriver till Selma Lagerlöf (Maria Ulfgard, monografi)
 • Better in English? Tracking the trans-editing process of Stieg Larsson with textual alignment (Karl Berglund, article)

C

 • Con-Science and the Whole: Sara Lidman’s Literary Philosophy / Sam-vettet och Det Hela: Sara Lidmans litterära filosofi (Ingeborg Löfgren, artiklar/bok, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2018–2020)
 • Crime Fiction and the International Publishing Industry (Karl Berglund, book chapter)

D

 • Dagmar Lange. En biografi (Margaretha Fahlgren, bok)
 • De Sungo en ny sång. Studier i sjuttonhundratalets herrnhutism (Ann Öhrberg, bok)
 • Dichtung und Wahrheit als ”Andenken verlorner und verschollener Wagnisse”: Ein Blick auf Goethes Werk aus ursprünglicher Perspektive (Staffan Bengtsson, bok)

E

 • Emil Sjögrens romanser (Ola Nordenfors, bokkapitel)
 • En didaktisk och ekokritisk undersökning av barnlitteratur med naturtema (Malin Drugge, doktorsavhandling) 

F

 • From Periphery to Center: Swedish Literature on the French Book Market (Andreas Hedberg, delprojekt inom forskningsprogrammet Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures, finansierat av Riksbankens Jubileumsfond 2017–2021, projektledare Stefan Helgesson (SU))  

G

 • Geografi och poesi (om Anna Rydstedt, Göran Sonnevi och Lennart Sjögren) (Paula Henrikson, bok)
 • Gunnar Ekelöfs brev till Gunnel Bergström 1930–1934 (Johan Svedjedal, utgåva)
 • Gustaf III:s medaljhistoria: minne och materialitet (Marie-Christine Skuncke, artiklar)

H

J

 • Jernbanans mödrar. Kropp, modrande och skapande i Sara Lidmans Jernbaneepos (Lisa Grahn, doktorsavhandling)

K

 • Klassicism och filhellenism i svensk romantik / Classicism and Philhellenism in Swedish Romanticism (Paula Henrikson, monografi)
 • Kön, nation och konstnärskap i Amalia von Helvigs verk och verkan / Geschlecht, Nation und Künstlerschaft in Werk und Wirken Amalie von Helvigs, geb. von Imhoff (Jules Kielmann, PhD dissertation)

L

 • Literary genres in contemporary publishing (Karl Berglund, article)
 • Lotten von Kræmer. En biografi (Anna Williams, bok)
 • Läsarnas Lagerlöf (Maria Karlsson i samarbete med Jenny Bergenmar (GU), bok)

M

P

S

T

 • The Archive and the Order: Masonic Archival Culture in 18th century Europe (Tim Berndtsson, doktorsavhandling)
 • The Potential of Fiction: Literature in the Education of One Thousand Readers Aged 10 to 19 (Torsten Pettersson och Olle Nordberg, artiklar)
 • Thomas Thorild, Maximum seu Archimetria (Peter Sjökvist och Staffan Bengtsson, bok)
 • Tiggarbrev till en författare. Böner om ekonomisk hjälp från Selma Lagerlöf (Maria Karlsson, bokkapitel/artiklar)
 • Tillsammans i Engelsfors. Socialt fiktionsbruk i Engelforstrilogins fangemenskap 2011–2016 (Tuva Haglund, doktorsavhandling)
 • Till Strindbergsreceptionen 1907–1909. Inventering av tidningsartiklar/notiser för att belysa Strindberg i offentligheten (Björn Sundberg)
 • True crime i etern. Representationen av brott lagen och rättssystemet i P3 Dokumentär 2005–2020 (Maria Karlsson i samarbete med medievetaren Mats Hyvönen (UU), artiklar)

V

 • Vetenskaplig publicering på den allmänlitterära marknaden. En litteratursociologisk studie (Johan Svedjedal, bokkapitel inom projektet Marknader för vetenskaplig publicering. En ekonomisk historia, projektledare Ylva Hasselberg (UU))
Last modified: 2022-10-25