Samverkan och Media

Litteraturvetenskapliga institutionen

Samverkan

Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala samverkar med flera aktörer i det omgivande samhället. Under de senaste åren har vi deltagit i och initierat produktiva samarbeten med bokförlag, gymnasieskolor, bibliotek, museer, teaterscener, litterära och lärda akademier, ideella organisationer och myndigheter.

Exempel på samverkan:

Kontakt

Kontaktperson för samverkan är Jon Viklund.

Media

Våra medarbetare framträder regelbundet som sakfrågeexperter, skribenter och rådgivare i olika medier riktade till en större allmänhet. Institutionen bedriver även framstående forskning inom områden som rör media och samverkan, bland annat inom avdelningarna för litteratursociologi och retorik. Andra specialområden på institutionen är digital humaniora, förlagsstudier, populärlitteratur, genusvetenskap, retorisk teori, 1700-talsstudier, antiken och den klassiska traditionen.

Senast uppdaterad: 2023-08-22