Experter och sakkunniga

Vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet finns forskare verksamma inom en rad olika ämnesområden med anknytning till såväl litteraturvetenskap, litteratursociologi, retorik och genusforskning. Här bedrivs forskning i alltifrån kriminallitteratur, science fiction och biblioterapi till digital humaniora och 1800-talets reseskildringar.

Letar du efter en expert eller sakkunnig inom något av våra områden är du välkommen att kontakta någon av oss nedan eller vår administratör Sebastian Hanold.

Forskare och kompetensområden

Nedan listas forskare och deras specifika kompetensområden. Här finns också länkar till forskarens personliga sida med mer information och kontaktuppgifter.

 • Erik Bengtson, doktor i retorik: offentlig debatt, retorik och filosofi samt politisk retorik
 • Karl Berglund, doktor i litteraturvetenskap: kriminallitteratur och digital humaniora
 • Tim Berndtsson, doktorand i litteratur: 1700-talets litteratur, arkivhistoria och arkivteori, mystik och esoterik, frimureri, humorteori
 • AnnaCarin Billing, universitetslektor i litteraturvetenskap: litteratur i skolan/litteraturdidaktik samt litteratur och genus
 • Alexandra Borg, universitetslektor i litteraturvetenskap: bokhistoria, svensk sekelskifteslitteratur, digital humaniora
 • Frida Buhre, doktorand i retorik: politisk retorik, Hannah Arendt, rasistisk retorik och samisk retorik
 • Katarina Båth, doktor i litteraturvetenskap: ironi och humor, psykoanalytisk litteraturtolkning samt litteraturvetenskaplig traumaforskning
 • Sigrid Schottenius Cullhed, akademiforskare i litteraturvetenskap: antik grekisk litteratur, antik romersk litteratur, antikens betydelse i modern tid, experimentell litteratur, genus och sexuellt våld i litteraturhistorien
 • Birgitta Ekblom, doktorand i retorik: 1600-talets retorik och praktisk retorik
 • Margaretha Fahlgren, professor i litteraturvetenskap: litteratur och genus, moderskap, självbiografier
 • Otto Fischer, professor i retorik: 1700-talets litteratur, känslohistoria, totalitär och antitotalitär retorik och propaganda samt retorikhistoria
 • Tuva Haglund, doktorand i litteraturvetenskap: fanfiction
 • Andreas Hedberg, universitetslektor i litteraturvetenskap: svensk 1800-talslitteratur samt världslitteratur och svensk litteratur utomlands
 • Paula Henrikson, professor i litteraturvetenskap: romantikens litteratur samt textkritik och editionsfilologi, Erik Johan Stagnelius författarskap
 • Mika Hietanen, docent, universitetslektor i retorik: argumentationsteori och kristen retorik
 • Jules Kielmann, doktorand i litteraturvetenskap: tysk och skandinavisk kulturtransfer under romantiken
 • Ann-Sofie Lönngren, docent i litteraturvetenskap, universitetslektor i genusvetenskap: litterära djur-människa studier samt genusteori
 • Jerry Määttä, docent, universitetslektor i litteraturvetenskap: samtida bokmarknad, särskilt litterära priser och belöningar samt populärlitteratur, i synnerhet science fiction
 • Olle Nordberg, doktor i litteraturvetenskap, gymnasielektor: läsforskning, i form av empiriska läsundersökningar samt litteraturdidaktik
 • Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap: biblioterapi och läsforskning samt allmäneuropeisk och finlandssvensk litteratur efter 1850
 • Mats Rosengren, professor i retorik: retorisk vetenskapsteori (särskilt doxologi); samtida filosofi och teori; paleolitisk mural konst
 • Jana Rüegg, doktorand i litteraturvetenskap: bok- och förlagsmarknad, översatt litteratur i Sverige, Nobelpriset i litteratur
 • Thomas Sjösvärd, doktor i litteraturvetenskap: antikens litteratur, lyrik och Willy Kyrklunds författarskap
 • Marie-Christine Skuncke, professor emerita, litteraturvetenskap: 1700-talets litteratur och kultur
 • Thure Stenström, professor emeritus, litteraturvetenskap: ämnen i gränstrakten mellan filosofi, religion och litteratur. Lars Gyllenstens författarskap
 • Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap: litteratursociologi, bok- och förlagsmarknad, Karin Boye, Carl Jonas Love Almqvist, Harry Martinson
 • Jon Viklund, docent i litteraturvetenskap, universitetslektor i retorik: retorikhistoria, politisk retorik, editionsfilologi, genetisk kritik, Carl Jonas Love Almqvists författarskap
 • Göran O:son Waltå, universitetslektor i litteraturvetenskap: fascism och litteratur samt svenska reseskildringar under första delen av 1900-talet
 • Anna Williams, professor i litteraturvetenskap: litteratur och genus, moderskapsstudier, arbetarlitteratur, Agnes von Krusenstjerna
 • Ann Öhrberg, professor i litteraturvetenskap: genus och litteratur samt genus och retorik, 1700-talets politiska och religiösa kulturer, offentlighetsforskning, Hedvig Charlotta Nordenflycht
Senast uppdaterad: 2021-03-16