Att skriva uppsats

Råd, riktlinjer och formalia

Uppsatser på B-, C-, magister- och masternivå

En utförlig och lättillgänglig lathund för hänvisningar och formalia, samt råd och riktlinjer för uppsatsarbetet (att komma igång och välja ämne, att söka efter litteratur och att opponera på en uppsats) har sammanställts av Jon Viklund. Här finns även information om villkoren för handledningen på olika nivåer. 

Jon Viklund, Lathund för uppsatsskribenter. Om formalia i B-, C, magister och masteruppsatser

Mallar för standardframsidan

När du skriver din uppsats på Litteraturvetenskapliga institutionen ska den lämnas in med en standardframsida. Det är enklare att utgå från standardframsidan redan när du börjar skriva uppsatsen, än att försöka lägga till den i efterhand.

Börja med att infoga en sidbrytning längst ner på framsidan istället för att använda enter för att komma ner till nästa sida. Om du inte infogar en sidbrytning och sedan ändrar något på framsidan efter att du har skrivit hela uppsatsen så kan det hända att rubriker och sidnummer flyttas i uppsatsen.

Uppsatser inom litteraturvetenskap, retorik eller skandinavistik

Litteraturvetenskapliga uppsatser inom lärarprogrammet

DiVA

När din uppsats är klar ska den publiceras och arkiveras i DiVA. Uppsatsen måste laddas upp i pdf-format. Skriv inte din hemadress eller ditt personnummer i uppsatsen. Om du vill att din uppsats bara ska arkiveras, och inte publiceras, så klickar du på slutet i rutan "endast arkivering". Du kan inte avstå från att uppsatsen på C-, magister- och masternivå arkiveras. Uppsatser på B-nivå behöver däremot inte arkiveras i DiVA.

En lathund med information om hur du gör för att publicera och arkivera din uppsats i DiVA hittar på denna sida under ”Publicera studentuppsats”.

Tidigare uppsatser

Tidigare uppsatser som skrivits vid institutionen hittar du under Publikationer på sidan C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå.

Logga in i DiVA.

Senast uppdaterad: 2022-06-01