Att skriva uppsats

Uppsatser på B-nivå

Uppsatser på B-nivå behöver inte ha någon standardframsida eller arkiveras i DiVA.

Uppsatser på C-, magister- och masternivå

När du skriver din uppsats på Litteraturvetenskapliga institutionen ska den lämnas in med en standardframsida. Det är enklare att utgå från standardframsidan redan när du börjar skriva uppsatsen, än att försöka lägga till den i efterhand.

Uppsatser inom litteraturvetenskap eller retorik

Litteraturvetenskapliga uppsatser inom lärarprogrammet

Börja med att infoga en sidbrytning längst ner på framsidan istället för att använda enter för att komma ner till nästa sida. Om du inte infogar en sidbrytning och sedan ändrar något på framsidan efter att du har skrivit hela uppsatsen så kan det hända att rubriker och sidnummer flyttas i uppsatsen.

Råd, riktlinjer och handledning

DiVA

När din uppsats är klar ska den publiceras och arkiveras i DiVA. Uppsatsen måste laddas upp i pdf-format. Skriv inte din hemadress eller ditt personnummer i uppsatsen. Om du vill att din uppsats bara ska arkiveras, och inte publiceras, så klickar du på slutet i rutan "endast arkivering". Du kan inte avstå från att uppsatsen arkiveras.

En lathund med information om hur du gör för att publicera och arkivera din uppsats i DiVA hittar du här.

Tidigare uppsatser

Tidigare uppsatser som skrivits vid institutionen hittar du under Publikationer på sidan C-uppsatser och uppsatser på avancerad nivå.

Logga in i DiVA.