Teoretisk fördjupningskurs 2020/2021 (7,5 hp)

HT20, 50 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 1 november 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-52609 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen erbjuder en fördjupning på ett teoretiskt fält inom humanvetenskaperna, med särskilt fokus på litteratur- och retorikvetenskapen. Du får närstudera teoretiska texter, träna din förmåga att diskutera, förklara, utveckla och tillämpa teoretiska perspektiv, samt öva på att sätta dem i relation till vetenskapliga problem, historiska såväl som samtida. Det teoretiska perspektivets potential och räckvidd ägnas särskild uppmärksamhet. Inriktningen på den teoretiska fördjupningen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46