Tematisk fördjupning: perspektiv på samtiden 2020/2021 (7,5 hp)

VT21, 50 %, Campus

Startdatum: 29 mars 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-02613 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)

Behörighet: Uppfyllda krav för kandidatexamen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 12500 kr

Studieavgift, totalt: 12500 kr

Om kursen

Kursen erbjuder en litteraturvetenskaplig och retorikvetenskaplig fördjupning på teman hämtade från den moderna och samtida kulturen (efter 1950). Fokus ligger på förmågan att applicera kulturkritiska perspektiv från aktuell forskning på moderna och samtida fenomen, liksom på olika dimensioner av begrepp som t.ex. modernitet, senmodernitet, postmodernitet, moderniseringsprocesser och moderna arenor av olika slag. I kursen anläggs både retoriska och litteraturvetenskapliga perspektiv, men du väljer inriktning på det ena ämnet. Empiriskt fokus för den tematiska fördjupningen varierar och meddelas på institutionens hemsida senast i samband med ansökningsperioden till kursen.

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46