Retorik B 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-52623 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-02623 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Retorik A alternativt 45 hp i biområdet Liberal Arts och Grundkurs i retorik, 7,5 hp samt Modern idéhistoria, 7,5 hp eller Idéhistoriens huvudlinjer, Nyare tiden, 7,5 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att fördjupa de historiska, metodiska och teoretiska kunskaper som inhämtats på tidigare nivå. Kursen syftar också till att du ska lära dig att formulera vetenskapliga problem på en grundläggande nivå, samt fördjupa dina färdigheter i att diskutera sådana problem i tal och skrift. Kursen syftar också till att utvidga och fördjupa dina praktiska retoriska färdigheter.

Efter genomgången kurs ska du:

  • självständigt kunna analysera retoriska problem och relatera den klassiska retorikens frågeställningar till samtida fenomen och diskussioner
  • ha vunnit ökad förståelse för retorikhistoriens huvudlinjer och vara förtrogen med klassiska nyckeltexter
  • ha vidareutvecklat din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift, samt därvid kunna reflektera över de praktiska retoriska problem och möjligheter som olika media medför
  • ha utvecklat dina kunskaper i retorikvetenskaplig metod, samt vara förmögen att omsätta dessa kunskaper i form av en mindre vetenskaplig uppsats

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46