Retorik C 2019/2020 (30 hp)

HT19, 100 %, Campus

Startdatum: 2 september 2019

Slutdatum: 17 januari 2020

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019

Anmälningskod: UU-52625 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT20, 100 %, Campus

Startdatum: 20 januari 2020

Slutdatum: 5 juni 2020

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019

Anmälningskod: UU-02625 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Retorik B

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

I kursen fördjupas kunskapen om retorikvetenskaplig teori och metod, samt utvecklas förmågan till avancerad problemdiskussion. Kursen omfattar ett självständigt arbete om 15 hp, en kurs i retorikvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp, samt en valfri kurs.

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46