Litteraturvetenskap A 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-52603 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-02603 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40 %)

Behörighet: Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Kursens syfte är att introducera dig i analys av skönlitteratur, orientera om västerländsk litteratur från antiken till och med modern tid samt ge grundläggande kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metodik. Under kursen tränas därtill din förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Målet för kursen är att du får:

  • en översikt över den västerländska litteraturhistorien från antiken och fram till modern tid, med fördjupade kunskaper om vissa centrala verk och författarskap
  • kännedom om litteraturhistorieskrivningens och kanonbildningens mekanismer samt vad dessa har fått för konsekvenser för geografiska tyngdpunkter, författarskap, teman, genrer och publikationsformer
  • en överblick över förändringar vad gäller sociokulturella faktorer med betydelse för litteraturen, såsom genusfrågor, samhälleliga och religiösa sammanhang
  • grundläggande kunskaper om bokens historia samt olika mediers och publikationsformers betydelse för litteraturen (muntlig framställning, handskrift, tryck, digitala publikationsformer, etcetera)
  • grundläggande förmåga att tillgodogöra sig äldre texter (inkluderande kunskap i att läsa äldre tryckstil och enklare handskrifter)
  • grundläggande kunskaper om litteraturvetenskapliga analysmetoder och vissa centrala begrepp (som kanon, genre, poetik, periodbeteckningar, etcetera)
  • en första översikt över olika litteraturvetenskapliga teoretiska fält och en god kännedom om de begrepp som används vid diskussion och analys av drama, lyrik och epik
  • öva förmågan till olika sorters analytisk läsning av skönlitteratur, såväl genom upprepade läsningar (intensiv läsning) som genom inhämtande av större textmängder under relativt kort tid (extensiv läsning)
  • öva förmågan att självständigt och kritiskt kunna formulera dig, såväl muntligt som skriftligt, om den behandlade litteraturen och de frågor som väckts under läsningen

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46