Litteraturvetenskap B 2020/2021 (30 hp)

HT20, 100 %, Campus

Startdatum: 31 augusti 2020

Slutdatum: 17 januari 2021

Sista ansökningsdatum: 15 april 2020

Anmälningskod: UU-52608 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

VT21, 100 %, Campus

Startdatum: 18 januari 2021

Slutdatum: 6 juni 2021

Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2020

Anmälningskod: UU-02608 Anmälan

Undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Uppsala

Urval: Platsgaranti

Behörighet: Litteraturvetenskap A alternativt 45 hp i biområdet Liberal Arts och Litteraturhistorisk översikt, 15 hp.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första inbetalningen: 45000 kr

Studieavgift, totalt: 45000 kr

Om kursen

Syftet med kursen är att utveckla den kunskap om litteraturhistorien som grundlagts under tidigare kurs. Vidare ska kursen fördjupa förmågan att tillämpa litteraturvetenskaplig teori och metod. Därtill syftar kursen till att ytterligare utveckla din förmåga att kommunicera effektivt i tal och skrift, det senare med tyngdpunkt på kommunikation om litteratur och basalt akademiskt skrivande.

Efter genomgången kurs förväntas du:

  • ha fördjupade kunskaper om litteraturvetenskaplig teori och metod samt en utvecklad förmåga att tillämpa dessa
  • ha vidareutvecklat förmågan till kritisk och reflekterande läsning och därmed fått möjligheter att självständigt analysera och diskutera skönlitterära texter
  • ha ökad förtrogenhet med olika synsätt och tolkningsstrategier som kan anläggas inom litteraturvetenskap: estetiska, etiska, sociala, ideologiska, idéhistoriska och så vidare
  • känna till de grundläggande villkoren för en vetenskaplig text. Detta inkluderar basala kunskaper i hur man behandlar metodiska och teoretiska frågor i en uppsats samt nödvändiga tekniska färdigheter vad gäller sådant som materialsökning, formalia och språkbehandling
  • ytterligare ha utvecklat skrivförmågan genom eget skrivande
  • ha förvärvat grundläggande kunskaper om det litterära systemets kommunikationsvägar (litteraturkritik, marknadsföring, etcetera.)

Mer information

Kontakt

Litteraturvetenskapliga institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 P

Box 632, 751 26 UPPSALA

Telefon: 018-471 2950

E-post: info@littvet.uu.se

Jon Viklund

E-post: jon.viklund@littvet.uu.se

Telefon: 018-471 29 46