Möt Martin Jedestav

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag läser sista terminen på masterprogrammet i humaniora med inriktning retorik.

Varför valde du masterprogrammet?

Det finns många anledningar. När jag studerade annat i Stockholm så ramlade jag in i att läsa Mats Rosengrens doxologi och kände att jag behövde flytta till Uppsala och få lära mig allt han har att lära.

Innan jag hittade retoriken läste jag statsvetenskap och journalistik vilket är fantastiskt roliga fält men jag kände mig begränsad inom dem. När jag väl hittade retoriken som vetenskap blev det en självklarhet att jag skulle fortsätta utforska det, jag kände mig hemma.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Jag känner att jag äntligen hittat en egen röst. Det kanske låter luddigt men först nu efter 6 år på universitet känner jag att jag blir nöjd över mina egna texter, och jag känner äntligen en stolthet för det jag gör. Det är något jag inte kunde känna förrän jag började studera i Uppsala!

Råd till blivande studenter

Glöm inte att du är omgiven av otroligt intelligenta människor, både lärare och studenter. Missa inte det obegränsade antalet möjligheter att ha spännande diskussioner, både i korridoren och i klassrummet.

Möt Caj Loqvist

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag går masterprogrammet i litteraturvetenskap.

Varför valde du det programmet?

Att välja att studera vidare på litteraturvetenskapen var, för min del, ett självklart val. Under mina studier har jag alltmer dragits till forskning inom ämnet. Möjligheten att fördjupa mig i det jag anser vara aktuellt och intressant genom arbetet med en masteruppsats kändes som rätt riktning. I framtiden hoppas jag även kunna doktorera inom ämnet.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Det viktigaste jag har lärt mig är nog att kunna ta till mig en stor mängd teorier och sedan problematisera dem utifrån mina egna idéer och tankar. Att våga ifrågasätta och modernisera föråldrade teorier som ligger till grund för framtidens tankar.

Råd till blivande studenter

Mitt råd till blivande studenter är nog att vara öppen för att finna nya intressen och områden. I början av mina studier var jag exempelvis säker på att jag skulle läsa inriktningen som förbereder en på förlagsarbete. Efter ett par år insåg jag däremot att min färdiga plan inte var det jag nu ville göra och det var helt okej. Det är bara bra att omgående utvärdera och fundera på vad som passar en själv.

Möt Amanda Mangialardo

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag läser min sista termin på kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

Varför valde du kandidatprogrammet?

Efter gymnasiet kände jag direkt att jag ville gå vidare med mitt stora läs- och skrivintresse. Programmet kändes perfekt eftersom det kombinerar litteraturvetenskaplig kompetens med förmågan att uttrycka sig väl i tal och skrift. Från början var jag livrädd för retoriken, men jag ändrade snabbt åsikt när jag insåg att retorik är så mycket mer än att hålla tal! Dessutom kändes Uppsala som en spännande stad att studera i. Jag hade inte fel!

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Det viktigaste jag lärt mig är helt klart förmågan att förstå text på en djupare nivå. På programmet tränas vi i att analysera litterära texter och politiska uttalanden, men också att skriva egna debattartiklar och recensioner. Balansen mellan teori och praktik känns värdefull. Jag upplever att jag blivit en bättre skribent, men också att min förståelse av omvärlden fördjupats.

Råd till blivande studenter

Delta på alla föreläsningar och seminarium! Vissa moment är inte obligatoriska, men att släpa sig till universitetet tidiga morgnar eller sena eftermiddagar har verkligen hjälpt mig att få en överblick över den stundtals svårnavigerade kurslitteraturen. Var inte heller rädd för att ställa frågor till de kompetenta lärarna som finns på institutionen! Min upplevelse är att många studenter sitter på samma fråga som du.

Möt Vera Ydrefelt

Hur långt har du kommit i dina studier och vad läser du?

Jag går masterprogrammet i litteraturvetenskap och målet är att doktorera.

Varför valde du att läsa litteraturvetenskap?

Tanken när jag började studera hösten 2018 var att jag skulle plocka kurser för att kunna söka in till det kompletterande lärarprogrammet, jag skulle bli svenska- och samhällskunskapslärare på gymnasiet var planen. Efter att ha läst A-kursen i litteraturvetenskap insåg jag dock att ämnet verkligen passade mig och jag började drömma om att bli forskare. Drömmen finns kvar och målet är att komma in på forskarutbildningen.

Vad tycker du är det viktigaste du hittills lärt dig under din studietid?

Det var en svår fråga, det är så mycket som har varit viktigt och inspirerande. Ett möjligt och högtidligt svar är att humanistiska studier ger en djupare förståelse för mänsklighetens varande. Att studera litteratur är inte bara att mötas av en mängd oerhört vackra texter, texterna erbjuder även inblickar i hur samhällen fungerade och hur människan upplevde världen något som hjälper oss att förstå vår samtid.

En stor del av litteraturstudierna är även att läsa vetenskapliga texter och lära sig kritiskt och analytiskt tänkande, samt att ta in stora textmängder på kort tid. Detta är färdigheter jag alltid kommer vara tacksam för och som har bidragit till att jag idag förhåller mig mer nyanserat och öppet till min omvärld. Till sist, och inte minst, att studera litteratur och litteraturhistoria är allmänbildande.

Råd till blivande studenter

Känn efter vad du tycker är roligt och spännande och välj studier efter det, men försök samtidigt ha långsiktiga mål. Min upplevelse är att det är enklare att studera när man vet varför man gör det. När du studerar så engagera dig, seminarium och föreläsningar blir mycket mer spännande om du har läst alla texter och är förberedd. Ett sista uttjatat råd; ha kul! Det må vara utmanande att studera ibland, men försök att inte blir rädd för det som är svårt. Se studierna som en resa där du utvecklas som person och i ditt ämne.

Senast uppdaterad: 2022-02-19