Program och fristående kurser

Litteraturvetenskapliga institutionen

Kandidatprogram

Hösten 2023 startar två nya kandidatprogram vid institutionen:

Litteraturvetarprogrammet

På Litteraturvetarprogrammet får du möjlighet att fördjupa dig i litteratur från äldre tider till idag. Programmet tränar förmågan att förstå andras perspektiv och människans villkor, vilket lägger en grund för en mer nyanserad förståelse av världen. Vi studerar hur litterära former har förändrats över tid och i olika kulturella sammanhang, något som ger en bred förståelse för kopplingen mellan historiska skeenden, tänkande och kultur.

Litteraturvetarprogrammet 2023/2024 i kurskatalogen
Litteraturvetarprogrammet i Studium

Retorikprogrammet

På Retorikprogrammet studerar du hur kommunikation använts för att påverka såväl historiskt som i modern tid. Du lär dig förstå och tolka propaganda, underhållning, reklam, berättelser och politiska diskussioner. Du får undersöka vilka effekter deras utformning kan ha på mottagarna och hur dessa effekter i sin tur kan förstås ur etiska, politiska, kulturella och estetiska perspektiv. Inom programmet kan fördjupa dig inom ett av tre områden - kommunikation, kulturteori eller förlagskunskap.

Retorikprogrammet 2023/2024 i kurskatalogen
Retorikprogrammet i Studium

Masterprogram

Hösten 2023 startar två nya masterprogram vid institutionen:

Masterprogram i litteraturvetenskap

Vill du arbeta med litteratur, litteraturkritik, kulturjournalistik eller vid förlag? Då kan masterprogrammet i litteraturvetenskap vara något för dig. Utbildningen öppnar för arbete inom såväl förlag och media som utredningsverksamhet, kulturanalys och kulturkommunicerande yrken av olika slag. Programmet förbereder också för karriärer inom utbildningsväsendet samt ger behörighet att söka forskarutbildning.

Masterprogram i litteraturvetenskap 2023/2024

Masterprogram i retorik

Vill du arbeta med retorik, media och kommunikation? Fördjupa dig i det akademiska ämnet retorik eller vidareutbilda dig för ett arbete som till exempel informatör eller kommunikationskonsult? Då kan masterprogrammet i retorik vara något för dig. Programmet utvecklar din färdighet att analysera och tolka kommunikation av olika slag genom teoretisk och praktisk fördjupning i mänsklig kommunikation.

Masterprogram i retorik 2023/2024

Utöver våra två egna masterprogram ger vi masterprogrammet i Skandinavistik tillsammans med Institutionen för nordiska språk:

Masterprogram i Skandinavistik

Vill du fördjupa dina kunskaper om nordisk litteratur och nordiska språk genom studier i Sverige? Då är masterprogrammet i skandinavistik något för dig. Vi ger dig en flexibel utbildning där du själv kan styra din studiegång inom språk, litteratur eller retorik. En masterexamen i skandinavistik ger en god grund för arbete med kulturförmedling i både statlig förvaltning och organisationer och näringsliv, samt behörighet till forskarutbildning.

Översikt för Masterprogram i skandinavistik

Masterprogram i skandinavistik 2023/2024

Tillsammans med Institutionen för nordiska språk ansvarar vi även för ämnet Svenska som ingår i Lärarprogrammet och Ämneslärarprogrammet:

Ämneslärarprogrammet

Svenska språket är en nyckel till allt arbete i skolan. Med sin kombination av språk och litteratur är svenskämnet även av fundamental betydelse för både individ och samhälle. Som svensklärare är det du som inspirerar dina elever till en rik språkutveckling och förbereder dem för framtiden. Att vara lärare i svenska är en efterfrågad kompetens, och efter ämneslärarprogrammet blir du väl förberedd inför arbetslivet.

Lärarprogram - Litteraturvetenskapliga institutionen

Senast uppdaterad: 2024-02-19