Distans- och sommarkurser

Kursen ger en grundläggande teoretisk kännedom om retorikens didaktik ur ett kombinerat teoretiskt och praktiskt perspektiv. Kursen ger en introduktion till retoriken som ett undervisningsämne. Den ger dels en överblick av retorisk didaktik ur ett historiskt perspektiv, dels en genomgång av samtida modeller för retorikundervisning, grundade i den klassiska retoriken. Retorikens modeller för inlärning prövas och omsätts i praktiska övningar, och du får instrument för att utarbeta lektioner med retoriska övningar. Kurslitteraturen innefattar både aktuell forskning, handbokslitteratur och källtexter.

Kursen ges nästa gång vårterminen 2022.

Kursplan

Retorik för lärare

Ansökan

Sök till kursen

Grundkurs i retorik, distans, 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om retorik: läran om övertygandets och den effektiva framställningens konst. Den sätter dig in i retorikens historiska, antika grunder liksom dess teoribildning, och visar betydelsen av såväl den praktiska som den teoretiska sidan av retoriken idag. Tal, texter och andra uttrycksmedel studeras. Du får kunskaper om några av retorikvetenskapens centrala termer och analysmetoder. Därtill syftar kursen till att ge dig ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som används för att påverka i olika politiska och sociala sammanhang. Kursen innehåller övningar i muntligt framförande, men bygger i huvudsak på självstudier och interaktiva övningar i lärplattformen Studium.

Kursen ges nästa gång sommaren 2022.

Kursplan

Grundkurs i retorik

Kursöversikt för Grundkurs i retorik, distans ST2022 (instructure.com)

Ansökan

Sök till kursen

Skräck, spänning och sex: populärlitteraturens genrer, distans, 7,5 hp

Vad utmärker en bästsäljare? Vad kännetecknar genrer som deckare, science fiction, fantasy och kärleksromaner? Vi brukar benämna dessa som populärlitteratur – ibland beskrivs de också nedsättande som trivial- eller skräplitteratur – och då ställs de i motsats till kvalitets- eller finlitteratur. Men samtidigt som de tillhör det kretslopp av litterära verk som läses av många, gestaltar de vår värld på ett alldeles eget sätt. Kursen ger en introduktion till populärlitteraturens olika genrer, deras framväxt och främsta tematiska och berättartekniska kännetecken. Du får läsa en rad romaner och lära dig att kritiskt diskutera deras litterära gestaltningar. Kursen bygger i huvudsak på självstudier.

Kursen ges nästa gång sommaren 2022.

Kursplan

Skräck, spänning och sex: Populärlitteraturens genrer

Mer information och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studium här.

Ansökan

Sök till kursen

Nobelklassiker – valda verk av Nobelpristagare i litteratur, distans, 7,5 hp (C-kurs)

Vad är en litterär klassiker? Vad är litterärt värde? Hur fungerar litteratur konstnärligt? På den här kursen läser och diskuterar vi ett antal verk av nobelpristagare i litteratur för att belysa sådana frågor. Dessa verk får belysa dels det enskilda författarskapet, dels föreställningar om den litterära klassikern. Vidare rymmer kursen frågor om översättningslitteraturens roll och internationella litterära maktförhållanden. Kursen ges på kandidatnivå och är öppen också för studenter som inte tidigare har läst litteraturvetenskap. Här får du alltså dessutom grundläggande kunskaper i litteraturvetenskapliga termer och perspektiv.

Kursen ges nästa gång sommaren 2022.

Kursplan

Nobelklassiker – valda verk av Nobelpristagare i litteratur

Mer information och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studium här.

Ansökan

Sök till kursen

Retorik C, distans, 7,5 hp

Den här kursen ger dig som har läst Retorik A och B i Uppsala, eller har motsvarande kunskaper från andra universitet i Sverige, chansen att fördjupa dig inom retoriken med särskilt fokus på retorisk forskning och akademiskt skrivande. I kursen fördjupas kunskapen om retorikvetenskaplig teori och metod samtidigt som du får en bred bild av det samtida retorikfältet. Din förmåga till avancerad problemdiskussion utvecklas.

Kursen omfattar ett självständigt arbete om 15 hp, samt två obligatoriska kurser: Att forska i retorik, 7,5 hp, och Aktuella forskningsproblem i retorikvetenskapen, 7,5 hp.

Kursen ges nästa gång höstterminen 2022.

Kursplan

Retorik C

Ansökan

Sök till kursen

Senast uppdaterad: 2022-03-24