Distans- och sommarkurser

Kursen ger en grundläggande teoretisk kännedom om retorikens didaktik ur ett kombinerat teoretiskt och praktiskt perspektiv. Kursen ger en introduktion till retoriken som ett undervisningsämne. Den ger dels en överblick av retorisk didaktik ur ett historiskt perspektiv, dels en genomgång av samtida modeller för retorikundervisning, grundade i den klassiska retoriken. Retorikens modeller för inlärning prövas och omsätts i praktiska övningar, och du får instrument för att utarbeta lektioner med retoriska övningar. Kurslitteraturen innefattar både aktuell forskning, handbokslitteratur och källtexter.

Kursplan | Sök till kursen

Retorik C, distans, 7,5 hp

Den här kursen ger dig som har läst Retorik A och B i Uppsala, eller har motsvarande kunskaper från andra universitet i Sverige, chansen att fördjupa dig inom retoriken med särskilt fokus på retorisk forskning och akademiskt skrivande. I kursen fördjupas kunskapen om retorikvetenskaplig teori och metod samtidigt som du får en bred bild av det samtida retorikfältet. Din förmåga till avancerad problemdiskussion utvecklas.

Kursen omfattar ett självständigt arbete om 15 hp, samt två obligatoriska kurser: Att forska i retorik, 7,5 hp, och Aktuella forskningsproblem i retorikvetenskapen, 7,5 hp.

Kursplan | Sök till kursen

Tecknade serier – uttryck och tolkning, 7,5 hp

Kursen ger en översiktlig bild av de tecknade seriernas historia, med betoning på hur denna påverkats av sociala, ekonomiska och juridiska villkor i det omgivandet samhället - primärt i USA och Europa men med utblickar mot framför allt Japan.

Med exempel från framför allt svenskproducerade serier kommer, utifrån den aktuella diskussionen om konstformens gränser och definition, dess olika särdrag lyftas fram och diskuteras framför allt i relation till filmmediet och litteraturen. Relevanta teoretiska begrepp kommer att introduceras, användas och diskuteras.

Kursplan | Sök till kursen

Sommarkurser på distans

Grundkurs i retorik, distans, 7,5 hp

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om retorik: läran om övertygandets och den effektiva framställningens konst. Den sätter dig in i retorikens historiska, antika grunder liksom dess teoribildning, och visar betydelsen av såväl den praktiska som den teoretiska sidan av retoriken idag. Tal, texter och andra uttrycksmedel studeras. Du får kunskaper om några av retorikvetenskapens centrala termer och analysmetoder. Därtill syftar kursen till att ge dig ett kritiskt analyserande förhållningssätt gentemot språk och andra uttrycksmedel som används för att påverka i olika politiska och sociala sammanhang. Kursen innehåller övningar i muntligt framförande, men bygger i huvudsak på självstudier och interaktiva övningar i lärplattformen Studium.

Mer information och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studium.

Kursplan | Sök till kursen

Skräck, spänning och sex: populärlitteraturens genrer, distans, 7,5 hp

Vad utmärker en bästsäljare? Vad kännetecknar genrer som deckare, science fiction, fantasy och kärleksromaner? Vi brukar benämna dessa som populärlitteratur – ibland beskrivs de också nedsättande som trivial- eller skräplitteratur – och då ställs de i motsats till kvalitets- eller finlitteratur. Men samtidigt som de tillhör det kretslopp av litterära verk som läses av många, gestaltar de vår värld på ett alldeles eget sätt. Kursen ger en introduktion till populärlitteraturens olika genrer, deras framväxt och främsta tematiska och berättartekniska kännetecken. Du får läsa en rad romaner och lära dig att kritiskt diskutera deras litterära gestaltningar. Kursen bygger i huvudsak på självstudier.

Mer information och litteraturlista hittar du på kursens sida i Studium.

Kursplan | Sök till kursen

Senast uppdaterad: 2023-02-28