Kandidatprogram i retorisk och litterär kommunikation

Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation vänder sig till dig som vill ha verktyg att förstå och tolka eller själv delta som skribent eller debattör i det politiska och kulturella samtalet. Politisk propaganda, underhållning, reklam, poetiska betraktelser, fiktivt berättande eller eftertänksam politisk diskussion - programmet ger dig verktyg för att tolka och analysera sådana former av kommunikation.

Under termin 5 (eller termin 6) på kandidatprogrammet har du möjlighet att bredda dina studier med och valfria kurser praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Studie- och utbildningsplan

Utbildningsplan för Kandidatprogrammet i retorik och litterär kommunikation

Valfria kurser termin 5 eller 6

På programmets 5:e termin har du möjlighet att fritt välja kurser på grundnivå upp till 30 hp. Du kan välja kurser inom hela Historisk-filosofiska fakultetens utbud, men också bland de litteraturvetenskapliga kurserna på Engelska institutionen. På detta sätt har du möjlighet att skräddarsy dina studier genom att välja kurser som reflekterar dina intressen. Du kan också kombinera dina valfria kurser med praktik.

På Litteraturvetenskapliga institutionen erbjuder vi varje termin ett antal valbara undervisnings- och läskurser på C-nivå, aktuellt utbud hittar du här.

Praktik

På programmets 5:e termin har du också möjlighet kombinera dina studier med praktik, s.k. verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Behörig att ta en praktikkurs är den som har läst Retorik A+B och Litteraturvetenskap A+B (120 hp) inom Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

Som student ordnar du själv praktikplats på en för utbildningen relevant arbetsplats, t.ex. bokförlag, informations- eller reklambyrå, retorikkonsultfirma, tidningsredaktion, radio- eller TV-redaktion, teater o.s.v. Det är även möjligt att praktisera utomlands om du själv hittar en VFU-plats. Du kan gärna bolla idéer med eller ställa frågor till studievägledaren på institutionen om hur man ansöker om praktik.

Överenskommelse

Den verksamhetsförlagda utbildningen måste godkännas av programansvarig. En "Överenskommelse om verksamhetsförlagd utbildning" upprättas genom att en blankett fylls i av studenten, handledaren vid praktikplatsen och programansvarig vid institutionen. Blanketten hämtas hos studievägledaren på institutionen.

Examination

När överenskommelsen är undertecknad och klar blir du registrerad på en "Praktikkurs" (antingen 7,5 hp eller 15 hp). För att få ett resultat godkänt på kursen ska du efter praktiken lämna in en skriftlig redogörelse till programansvarig på institutionen. När den är godkänd och institutionen har fått in ett intyg från praktikplatsen, får du dina poäng registrerade. Kursen kan ge högst Godkänt betyg. Se Instruktioner för skriftlig redogörelse.

Senast uppdaterad: 2023-01-09