Kurser på avancerad nivå

Utbudet av masterkurser varierar från termin till termin. Kurserna kan sökas både som fristående eller inom program om ingenting annat anges. Nedan ser du de kurser som kommer att ges de närmaste terminerna.

Notera att forskarutbildningskurser kan vara öppna även för masterstudenter.

Vårterminen 2023

Höstterminen 2023

Vårterminen 2024

Senast uppdaterad: 2023-02-28