Valbara och fristående C-kurser

Nedan hittar du information om våra valbara delkurser på C-nivå.

  • Kurserna är valbara för studenter som läser Litteraturvetenskap C.
  • Undervisningskurserna kan även läsas som fristående kurser.
  • Slutligen är kurserna valbara för studenter som läser femte eller sjätte terminen på Kandidatprogrammet i retorisk och litterär kommunikation.

En undervisningskurs är en 7,5 hp-kurs med lärarledda och schemalagda obligatoriska seminarier.

En läskurs är en 7,5 hp-kurs som läses in på egen hand och examineras efter överenskommelse med examinator. Utbudet varierar från termin till termin. Läskurserna är extra krävande för den enskilde studenten. Läs mer om läskurserna: Läskurs i Litteraturvetenskap och Läskurs i Retorik.

Vårterminen 2024

Undervisningskurser

Läskurser

Senast uppdaterad: 2023-12-20