Barn- och ungdomslitteratur

Kursen syftar till att i anknytning till aktuell forskning ge fördjupade kunskaper om litterära genrer och skönlitterära texter som vänder sig till barn och ungdomar.

Kursen behandlar ett antal teman inom ämnesområdet: Bilderbok och tecknad serie, sagor från olika tider och kulturer, kapitelbok, Astrid Lindgrens författarskap, urban fantasy och ungdomslitteratur.

Litteratur och läsanvisningar

Kurslitteratur

Kåreland, Lena, Skönlitteratur för barn och unga. Historik, genrer, termer, analyser. (2015)
Litteratur i digitalt kompendium – se titlar märkta (L) under respektive tema

Skönlitteratur

Adbåge, Emma, Gropen (2018)
Andersen, H. C., Flickan med svavelstickorna
Bergmark Elfgren, Sara & Mats Strandberg, Cirkeln
Hellsing, Lennart, Sjörövarbok
Jabu and the lion
Herzog, Anette, Hjärtestorm (2019)
Jack and his comrades
Jansson, Tove, Hur gick det sen?
Laestadius, Ann-Helén, Tio över ett
Larsson, Åsa, Ingela Kosell, Henrik Jonsson, Pax 1: Nidstången
Lindenbaum, Pija, Gittan och gråvargarna (2000), eller annan Gittan-bok
Lindgren, Astrid, Pippi Långstrump, Ronja Rövardotter
Nilsson, Frida, Jagger Jagger
Nilsson, Per, Hjärtans fröjd
Nordin, Sofia, Det händer nu
Olczak, Martin & Anna Sandler, Jakten på Jack: Trolldom i Gamla stan
Rödluvan (bröderna Grimms version)
Schieffauer, Jessica, Pojkarna
Stark, Ulf, Åskan
Tan, Shaun, Ankomsten (2006)
Taikon, Katarina, Katitzi, del 1

Sagor från olika tider och kulturer

Skönlitteratur
Rödluvan x 2 (bröderna Grimms version plus en modern variant – bilderbok, serie, film el dyl)
Andersen, H. C., Flickan med svavelstickorna
Jabu and the Lion (trad. Zulu story) http://www.canteach.ca/elementary/africa3.html
Jack and his comrades (keltisk saga) https://www.sacred-texts.com/neu/celt/cft/cft17.htm

Läs också:
Bettelheim, Bruno, ur Sagans förtrollande värld (L)
Öhrn, Magnus och Anna Hällgren,, “Folksagan 2.0. Kontinuitet, anpassning och förpackning” i På tvaers av Norden. Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling (2019) Finns att ladda ner här: https://www.norden.org/sv/news/ny-antologi-lyfter-barn-och-ungas-lasande-i-norden

Bilderbok och tecknad serie

Skönlitteratur
Tove Jansson, Hur gick det sen? (1952)
Lennart Hellsing, Sjörövarbok (1965)
Emma Adbåge, Gropen (2018)
Shaun Tan, Ankomsten (2006)
Anette Herzog, Hjärtestorm (2019)
Pija Lindenbaum, Gittan och gråvargarna (2000) el. annan Gittan-bok

Läs också:
Bettina Kümmerling-Meibauer (red.), Routledge companion to Picturebooks (2017), (L)
Mia Österlund, ”Kavat men känslosam: den komplexa bilderboksflickan i Pija Lindenbaums Gittan-trilogi” (2008) (L)

Kapitelboken

Skönlitteratur
Ulf Stark, Åskan (2017)
Jeff Kinney, Dagbok för alla mina fans, valfri del, eller Rachel Renée Russell, Nikkis dagbok, valfri del
Katarina Taikon, Katitzi, del 1 (1969, nyutgåva 2015)

Läs också:
Magnus Öhrn, ”’Men vad i himlens namn har ni för er, pojkar!’ Ulf Starks uppväxtskildringar ur ett manlighetsperspektiv” (2008) (L)
Kristin Hallberg, ”Katarina Taikons ’Katitzi-svit’” (2017) (L)

Astrid Lindgrens värld

Skönlitteratur
Astrid Lindgren, Pippi Långstrump (1945), Ronja rövardotter (1981) + några filmatiseringar av valfria verk

Läs också:
Helene Ehriander, ”Klassiker och bearbetningar i Astrid Lindgrens författarskap” i Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (red. Ehriander & Hellström). (L)
Åsa Nilsson Skåve, ”’I fred med allt liv’ En ekokritisk läsning av Ronja rövardotter”, i Nya läsningar av Astrid Lindgrens författarskap (red. Ehriander & Hellström). (L)

Urban fantasy

Skönlitteratur
Martin Olczak & Anna Sandler, Jakten på Jack: Trolldom i Gamla stan (2011), eller annan valfri bok om Jack
Åsa Larsson, Ingela Kosell, Henrik Jonsson, Pax 1: Nidstången (2014)
Sara Bergmark Elfgren & Mats Strandberg, Cirkeln (2011)

Läs också:
Farah Mendlesohn, ”Mot en taxonomi över fantasy” (2015) (L)
Roz Kaveney, ”Dark fantasy and paranormal romance” (2012) (L)
Maria Nikolajeva,”From Fairytale to Fantasy” (2003) (L)

Ungdomslitteratur: (icke)realism, identitet och berättarteknik

Skönlitteratur
Ann-Helén Laestadius, Ann-Helén, Tio över ett (2016)
Per Nilsson, Hjärtans fröjd (1992)
Sofia Nordin, Det händer nu (2010)
Jessica Schieffauer, Pojkarna (2011)

Läs också:
Warnqvist, Inledning (L)
Wistisen, ”Relationen mellan text och rum” (L)

Senast uppdaterad: 2021-03-09