Birger Sjöbergs författarskap

Kursens syfte

Kursens syfte är att ge kunskaper om Birger Sjöbergs författarskap och dess utveckling, liksom att ge prov på några olika metoder som använts för att utforska det. Kursen är alltså både litteraturhistorisk och vetenskapshistorisk. Det innebär samtidigt att den som läser den förväntas självständigt ta ställning till hur metoderna har använts.

Kringmaterial

Som biografisk bakgrundsläsning rekommenderas August Peterson, Birger Sjöberg. Den okände (Stockholm 1944; 427 s.) eller avsnitten om Birger Sjöberg i Den svenska litteraturen eller Ny illustrerad svensk litteraturhistoria. Observera också den faktarika kronologiska översikten över Sjöbergs liv och diktning i Synpunkter på Birger Sjöberg (se nedan) (1966), s. 265-268.

Exempel på äldre insjungningar av Birger Sjöbergs visor finns på Fridas visor på 78:or (BSS MC 001=BSSÅ 1996; finns ej i musikhandeln). Moderna tolkningar finns t.ex. på två CD av Mikael Samuelson, Ängslans gröna jord (Musica Svecia, MSCD 625) och Fridas bok (Polydor, 517 030-2).

(Inget av detta material ingår i kursfordringarna.)

Litteraturlista

I litteraturlistan hänvisas till Birger Sjöberg sällskapets årsbok (utgiven sedan 1962) med förkortningen BSSÅ.

Verk av Birger Sjöberg

Kvartetten, som sprängdes (1924 (750 S.)

Dikter, utg. av Ingemar Wizelius (1987, 1993) (innehåller bl.a. Fridas bok, 1922, och Kriser och kransar, 1926).

Läsning av dessa bägge samlingar; snabb bekantskap med övriga dikter. (ca 250 s.)

Textkritiskt

Axberger, Gunnar & Molin, Nils, "Misshandlad Birger Sjöberg", BLM 26 (1957), s. 155-160; Larsson, Staffan, "Poesi och vetenskap", ibid., s. 270-272; Axberger, Gunnar & Molin, Nils, "Birger Sjöberg och Staffan Larsson", ibid., s. 353-354. (11 s.)

Axberger, Gunnar, "Arvet efter Birger Sjöberg", Samlaren 95 (1974), s. 57-80 (24 s.)

Tunving, Lars Helge, "Tre okända kapitel ur Kvartetten, som sprängdes", BSSÅ 1965, s. 9-62 [inkl. de tre strukna kapitlen avtryckta] (53 s.)

Frida-visorna

ur Eva Haettner Olafsson, Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg, Stockholm 1985 (Svenskt visarkivs handlingar, 3), kap. 1 (s. 1-31); ur kap. 2 (s. 32-43, 68-72), kap. 3 (s. 73-89), kap. 5 (s. 138-158), kap. 7 (s. 193-259), kap. 10 (s. 414-422) (163 s.)

Kvartetten, som sprängdes

Bergom-Larsson, Maria & Holm, Birgitta, "Eros och brytningen med det borgerliga livsmönstret", BSSÅ 1972, s. 182-202 (21 s.)

Delblanc, Sven, "Artisten som sprängdes. En läsning av Sjöbergs roman jämte tolkningsförslag", BSSÅ 1976, s. 13-33 (21 s.)

Ringby, Per, "Romanens Janusansikte", BSSÅ 1990, s. 65-84 (20 s.)
Tunving, Lars Helge, "Cello som självporträtt", BSSÅ 1976, s. 62-171 (110 s.)

Kriser och kransar

Espmark, Kjell, "‘Självaktning jag raderar ut’. Metoden i Kriser och kransar", BSSÅ 1980, s. 81-101 [Av Raka linjen] (21 s.)

Ur Gunnar Helén, Kriser och kransar i stilhistorisk belysning, Stockholm 1946: "Kriser och kransar och den litterära traditionen" (s. 99-142) (44 s.)

Övrigt

Ur Gunnar Axberger, Lilla Paris’ undergång. En bok om Birger Sjöberg, Stockholm 1960, s. 179-209, 385-407 (54 s.)

Malmström, Sten, Stil och vers i svensk 1900-talspoesi, Stockholm 1968: kap. 7, "Birger Sjöbergs Dansbanan och Min fordran är ej ringa" (s. 126-160) (35 s.)

Svedjedal, Johan, "Folkskalden Päta och Karbasen. Ur en Birger Sjöbergs-biografi under arbete", Fiktionens förvandlingar..., red. Dag Hedman & Johan Svedjedal, Uppsala 1996, s. 218-239 (22 s.)

Uppsatser ur Synpunkter på Birger Sjöberg, red. Lars Helge Tunving, Stockholm 1966: (summa 63 s.)
Abenius, Margit, "Dramatiska drag i Birger Sjöbergs diktning" (orig. 1935), s. 111-121
Edfelt, Johannes, "Lyrisk stil" (orig. 1941), s. 122-132
Printz-Påhlson, Göran (orig. 1957), "Liv av prickar väva", s. 145-152
Tideström, Gunnar, "Det dagsaktuella i Birger Sjöbergs Konferensman" (orig. 1946), s. 176-189
Axberger, Gunnar, "Drömbutiken och Industria colossale" (orig. 1956), s. 190-208

Wizelius, Ingemar, "Inledning", Birger Sjöberg. En bildbiografi, red. Lars Helge Tunving & Ingemar Wizelius, Stockholm 1985, s. 7-47 (41 s.)