Mediernas retorik

Littvet/retorik C, Sv4 Mediernas retorik (Läskurs 7,5 hp.)

Kursens syfte och innehåll

Kursen syftar till att orientera om grundläggande medieteoretiska, mediehistoriska och kommunikationsvetenskapliga frågeställningar och forskningsinriktningar. Såväl gamla som nya medier belyses. I centrum för kursen står frågor kring hur retoriska och medieteoretiska perspektiv kan stödja och befrukta varandra, och vilka möjligheter och begränsningar den klassiska retorikens redskap för med sig i kontakt med det moderna medeisamhället. Kursen vänder sig särskilt till studerande som tidigare läst retorik, men kan förhoppningsvis även vara av intresse för andra. Studerande som inte tidigare läst retorik rekommenderas att orientera sig till kring retorikens tradition och grundläggande begrepp i Kurt Johannessons Retorik eller konsten att övertyga.

Litteratur

Utbyten eller tillägg kan förekomma, läslistan fastställs slutgiltigt efter samråd med examinator.

BOLTER, David & GRUSIN, Richard, Remediation. Understanding new media, Cambridge, Mass. & London 1999. urval, c:a 100 s.

BRUMMETT, Barry, Rhetoric in Popular Culture, 2:nd ed., Thousand Oaks 2006., urval c:a 50 s.

BUTLER, Shane, The Hand of Cicero, New York 2002, urval c:a 50 s.

EISTENSTEIN, Elizabeth L., The Printing Press as an Agent of Change. Communications and Cultural Transformations in early-modern Europe, 1-2, Cambridge 1979. Urval c:a 100 s.

FISCHER, Otto, Retorikens medier. Mediernas retorik, c:a 60 s.

FISCHER, Otto, ”Retorisk och litterär kommunikation. Några historiska och teoretiska överväganden”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1-2, s. 16-37. (22 s.)

GRIPSRUD, Jostein, Mediekultur – mediesamhälle, Göteborg 2002, s. 51-87, 137-400. (301 s.)

HABEL, Ylva, ”Den autentiska Joséphine Baker. Om problematiken kring medieringen av ras”, i Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars, Mediernas kulturhistoria, Mediehistoriskt arkiv 8, Stockholm 2008, s. 167-190. (24 s.)

JAMIESON, Kathleen Hall, Eloquence in an electronic age. The Transfor- mation of political Speechmaking, New Y ork 1988, urval c:a 80 s.

JONASSON, Stig, Dr Goebbels ministerium,Stockholm 1971, s. 15-57. (43 s.)

KJELDSEN, Jens E., Visuel retorik, Bergen 2002, urval c:a 50 s.

KLEMPERER, Victor, LTI. Tredje rikets språk, Göteborg 2006, s. 7-21, 35-42, 45-50, 57-69, 81-87, 105-107, 141-158 191-201, 285-290, 303-308 (83 s.)

LASSWELL, Harold & BLUMENSTOCK, Dorothy., World Revolutionary Propaganda. A Chicago Study, Chicago 1939, urval c:a 50 s.

MCLUHAN, Marshal, Gutenberggalaxen. Den typografiska människans uppkomst, Stockholm 1969, urval (100 s.)

MCLUHAN, Marshall, Media. Människans utbyggnader, Stockholm 1967 (och senare) del 1, (55 s.)

MCLUHAN, Marshall, ”The Playboy Interview” c:a 15 s.

ONG, Walter J., Muntlig och skriftlig kultur. Teknologiseringen av ordet, övers. L. Fyhr, G. D. Hansson; L. Perme, Göteborg 1990, kap. 1-4, c:a 100 s.

POSTMAN, Neil, Underhållning till döds, Stockholm 1986, c:a 170 s.

REUTERSWÄRD, Elisabeth, Ett mass medium för folket. Studier i de allmän- na kungörelsernas funktion i 1700- talets samhälle (Studia historica Lundensia 2), diss. Lund 2001, s. 13-76. (64 s.)

THOMSON, Oliver, Easily Led. A History of Propaganda, Stroud 1999, s. 2-85, 259-326 (161 s.)

TUMAN, Joseph S., Communicating Terror. The Rhetorical Dimensions of Terrorism, 2nd ed., London 2009, urval, c:a 80 s.

WILLIAMS, Raymond, TV. Teknik och kulturell form, Stockholm 2001, (c:a 140 s.)