Metrik

Litteratur

Dahl, E., Lilja, E., [red.], Metriken som tolkningshjälp. Metriska diktanalyser, 1993.

Lilje, E. ”Dikters ljudbild”, i Bidrag till en nordisk metrik, vol 1, 1999.

Lilja Norrlind, E., Studier i svensk fri vers. Den fria versen hos Vilhelm Ekelund och Edith Södergran, 1981.

Lilja, Eva, Svensk metrik, 2006 (enl. anvisn.)

Malm, U., Meter, rytm och ljudgestaltning i bunden vers. Exemplet Karlfeldt, 1983.

Malmström, S., Stil och vers i svensk 1900-talspoesi, 1971.

Malmström, S., Studier över stilen i Stagnelius lyrik, kap. ”Rytmen i Suckarnes mystère”, 1961.

Wåhlin, K., Allmän och svensk metrik, 1995