Populärlitteratur

Skriftlig uppgift

Välj ett litterärt verk från tre av kursens fem moment (se nedan) och kommentera detta verk utifrån relevanta teman i sekundärlitteraturen. I varje uppgift bör ni ge en representativ bild av det litterära verkets innehåll, uppbyggnad och stilistiska utformning.

Eftersom ni har tillgång till kurslitteraturen förväntas att framställningen är komprimerad, och att ni lyckas integrera så många relevanta perspektiv från sekundärlitteraturen som möjligt. Framställningen behöver inte lägga lika stor vikt vid samtliga sekundärtexter; det räcker om ett par av texterna är styrande. Referenser anges med fotnoter.

Omfång: 2–3 sidor per uppgift, dvs. totalt 6–9 sidor, Times 12 p, 1,5 i radavstånd.

Muntlig uppgift

När samtliga skriftliga uppgifter lämnats in och godkänts av examinator bokar vi in en tid för en kort, muntlig examination. Denna gäller förstås all litteratur som ingår i kursen.

Betygskriterier

För ett godkänt betyg krävs att studenten i både den skriftliga och muntliga uppgiften visar en god förtrogenhet med aktuella litterära verk samt sekundärlitteratur, samt en god förmåga att applicera relevanta perspektiv i kommentarerna till de litterära verken. För ett godkänt betyg krävs också en effektiv och genomskådlig språklig framställning i den skriftliga uppgiften.

För ett väl godkänt betyg krävs att studenten i både den skriftliga och muntliga uppgiften visar mycket god förtrogenhet med såväl de aktuella litterära verken som sekundärlitteraturen, och en mycket god förmåga att integrera relevanta perspektiv i kommentarerna till de litterära verken. För ett väl godkänt betyg krävs också en mycket effektiv, komprimerad och genomskådlig språklig framställning i den skriftliga uppgiften.

Inlämning: varje student skickar de skriftliga uppgifterna i ett dokument till både Jerry.Maatta@littvet.uu.se samt Jerry.Maatta.uu@analys.urkund.se

Litteratur

BKFV nedan refererar till antologin Brott, kärlek, främmande världar. Texter om populärlitteratur, red. Dag Hedman & Jerry Määttä (Studentlitteratur, 2015)

Populärlitteratur – historik, framväxt, förändringar

Ulf Boëthius, ”Populärlitteraturen – finns den?” (BKFV)

Ken Gelder, ”Populärfiktion – motsatsen till Litteratur? (BKFV)

John G. Cawelti, ”Anteckningar angående typologiseringen av litterära formler” (BKFV)

Ann Steiner, ”Klassiker, fantasy och sanna berättelser – marknadens genrebeteckningar” (BKFV)

Erland Munch-Petersen, ”Bokhandelns massläsning” (BKFV)

Dag Hedman, ”Den svenska kolportageromanen” (BKFV)

Erin A. Smith, ”Kiosksensationer” (BKFV)

Margit Sandemo, Stad i skräck (Sagan om isfolket, 37)

Deckare

Viktor Sjklovski, ”Kriminalberättelsen hos Conan Doyle” (BKFV)

Tzvetan Todorov, ”Kriminalromanens typologi” (BKFV)

Johan Svedjedal, ”Spänning och nyfikenhet som effekter av prosafiktionens temporalstruktur” (BKFV)

Cora Kaplan, ”En opassande genre för en feminist?” (BKFV)

Scott McCracken, ”Detektivberättelsen” (BKFV)

Edgar Allan Poe, ”Morden på Rue Morgue”

Arthur Conan Doyle, ”Det spräckliga bandet”

Agatha Christie, ABC-morden/The ABC Murders

Roslund & Hellström, Box 21

Romantik och chick lit

Margaretha Fahlgren, ”’Den steniga vägen till (o)lyckan’ – om kärlekens villkor i populärlitteraturen” (BKFV)

Lisbeth Larsson, ”Det ska vara en kvinnlig chef i år – tvålopera, FLN och ’the woman-in-effect’” (BKFV)

Eva Hemmungs Wirtén, ”På jakt efter den globala boken – att översätta Harlequin till svenska” (BKFV)

Cris Mazza, ”Vem är det som skrattar nu? En kort historik över chick lit och perverteringen av en genre” (BKFV)

Nicola Humble, ”Populärlitteraturens läsare” (BKFV)

En valfri Harlequinroman ur valfri serie

Kajsa Ingemarsson, Små citroner gula

Skräck och fantasy

Nils Petter Sundgren, ”Inledning till Vampyrbiten” (BKFV)

Ulla Lundqvist, ”Stephen King – mångmiljonär på sin dödsskräck” (BKFV)

Yvonne Leffler, ”Åskådare eller medspelare? Roller och positioner i vår tids skräckfiktion” (BKFV)

Brian Attebery, ”Fantasy som modus, genre och formel” (BKFV)

Farah Mendlesohn, ”Mot en taxonomi över fantasy” (BKFV)

Stephen King, Carrie

Erik Granström, Svavelvinter

Bästsäljare och science fiction

Scott McCracken, ”Bästsäljare” (BKFV)

Clive Bloom, ”Bästsäljarens ursprung, problem och filosofi” (BKFV)

Tom Shippey, ”Att lära sig läsa science fiction” (BKFV)

Jerry Määttä, ”Novum, megatext och paratext – att definiera science fiction” (BKFV)

Paulo Coelho, Alkemisten

Andy Weir, The Martian/Ensam på mars